เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000023
หมายเลขทรัพยากรi00000002
บาร์โค้ดTIJ000002
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ (English Book)
วันที่นำเข้า12 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0