เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000193
หมายเลขทรัพยากรi00000142
บาร์โค้ดTIJ000088
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย (Thai Book)
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1