เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000023
หมายเลขทรัพยากรi00000185
บาร์โค้ดTIJ000140
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ (English Book)
วันที่นำเข้า13 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0