เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000299
หมายเลขทรัพยากรi00000394
บาร์โค้ดTIJ000318
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ (English Book)
วันที่นำเข้า7 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0