เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000509
หมายเลขทรัพยากรi00000403
บาร์โค้ดTIJ000327
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ (English Book)
วันที่นำเข้า8 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0