เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000513
หมายเลขทรัพยากรi00000407
บาร์โค้ดTIJ000331
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ (English Book)
วันที่นำเข้า8 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1