เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000932
หมายเลขทรัพยากรi00000868
บาร์โค้ดTIJ000708
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย (Thai Book)
วันที่นำเข้า25 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0