Found: 5  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ /
Authorสุโรจน์ จันทรพิทักษ์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.06 ส867ก 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน /
Authorโสภณ รัตนากร.
Publishedนิติบรรณการ,
Call Number347.06 ส979ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง /
Authorปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.06 ป615ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleตัวอย่างคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง คดียาเสพติดและคดีที่นำข้อกำหนดกรุงเทพฯ มาปรับใช้ /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number347.07 ต287 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม /
Authorคณิต ณ นคร.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.593 ค129อ 2557
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed