เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000042
หมายเลขทรัพยากรi00000013
บาร์โค้ดTIJ000013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิงภาษาไทย (Thai Reference)
วันที่นำเข้า13 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2